Trang chủ  »   Tạp chí Thế giới Massage

Slide thegioimatxa 5
Slide thegioimatxa 5
Slide tạp chí thegioimatxa 2
Slide tạp chí thegioimatxa 2
Slide tạp chí thegioimatxa 3
Slide tạp chí thegioimatxa 3
Slide tạp chí thegioimatxa 4
Slide tạp chí thegioimatxa 4
Slide tạp chí thegioimatxa 1 Slide tạp chí thegioimatxa 5
Slide tạp chí thegioimatxa 1 Slide tạp chí thegioimatxa 5
Trách nhiệm của chủ cơ sở tẩm quất

Trách nhiệm của chủ cơ sở tẩm quất

4/7/2017 : 16:14

Câu hỏi: Nay em mình muốn mở một cơ sở tẩm quất thư giãn, mình là doanh nghiệp vẫn biết tẩm quất thư giãn là không lành mạnh nhưng em tôi có nói rằng được một người cũng làm bên luật tư vấn thì em tôi sẽ làm đầy đủ các loại giấy tờ giấy phép hoạt động đầy đủ và có hợp đồng đầy đủ với nhân viên. Và nếu trong quá trình hoạt động có trường hợp nào sai trái và liên quan đến pháp luật thì hoàn toàn là ở nhân viên chịu trách nhiệm vì hợp đồng đã ghi rõ phần công việc của nhân viên rồi phải không?

Chi tiết

Xem thêm