Thực hư vòng đá Hygiea chữa bách bệnh

Thực hư vòng đá Hygiea chữa bách bệnh

20/10/2012 02:16

Tập photo hướng dẫn nhân viên của trung tâm Niềm tin và sức khỏe có những câu hướng dẫn nhân viên của trung tâm cách giới thiệu với khách hàng như: "phải tạo cho khách hàng sự tin tưởng rằng bệnh gì cũng có thể chữa được"...

Chi tiết