Nhìn người bằng con mắt thứ ba

(Thế giới matxa) - Trong giao tiếp giữa con người với con người, phải lường trước. Chỉ cần chúng ta hiểu được chính mình thì cũng sẽ hiểu được người khác, mà khi nhìn người, nhìn xã hội phải có con mắt nhạy bén, đối với hành vi của kẻ tiểu nhân thì sớm có sự đề phòng, kế hoạch đối phó.

 

Ví dụ như trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” Gia Cát Lượng sớm biết cái tâm làm phản của Ngụy Diên nhưng trong thời  Gia Cát Lượng lúc bấy giờ Ngụy Diên  đâu dám làm phản. Nhưng Gia Cát Lượng đã truyền lại cho Mã Đại một kế sách. Sauk hi  Gia Cát Lượng chết, Ngụy Diên  làm phản thì cứ theo kế sách đó mà thực hiện giết Ngụy Diên. Sự lường trước của Gia Cát Lượng đã tránh được một tổn thất vô cùng lớn lao thời bấy giờ. Sau khi chúng ta nắm được suy nghĩ của đối tượng thì hãy nhẹ nhàng ứng phó, lấy giả tạo đáp giả tạo, dùng kế đối kế để chinh phục đối thủ. Trong “Những anh hùng trúng kế”: Tương Bình do thăm dò mà có, Chu Du thì làm như chẳng biết gì, say sưa cùng ngủ với Tương Cán, cố ý để Tương Cán lấy trộm tin tức chuồn đi, mượn dao của Tào Tháo giết hai đô đốc của thủy quân Tào Tháo. Chu Du  mưu mẹo sát hại cả họ Tương Bình muốn để mọi người hiểu rằng nghiêm trị chẳng nể người thân cận.

            Tục ngữ có câu: “Ơn người mà chẳng biết ơn ngựa, hỏi người trước hết hãy tự hỏi mình”. Ngay trong giao tiếp của chúng ta chỉ cần nắm vững một điểm là có thế nói chẳng thể phá vỡ nổi, không thể thất bại. Đương nhiên, nguyên tắc chuẩn trong giao tiếp là trung thực không dối trá, nhưng có lúc cũng phải bốc đồng, vòng vo khiến cho những người đang trong hoàn cảnh khốn quẫn còn có lối thoát. Phải tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc, để lại có thể dương buồm ra khơi.

Tóm lại, thế giới giao tiếp của con người là một vấn đề phức tạp, không đơn giản chỉ nói mấy câu là đủ, mà cũng chẳng thể tùy tiện mà thể hiện được. Bất hạnh thường bất ngờ ập đến, khiến người ta khó lòng tránh được. Những bất ngờ đó chủ quan cũng có mà khách quan cũng có. Do vậy mỗi chúng ta đều phải có khái niệm “ Khi an toàn phải nghĩ đến nguy”.

Khi thuận buồm xuôi gió phải cẩn thận có mũi tên bắn lén phía sau, luôn phải lường trước mọi sự khắc nghiệt của tai họa. Đã phải đề phòng với tai họa bất ngờ lại phải luôn chủ động tấn công. Chỉ cần bạn thuần thục nắm chắc kỹ xảo phòng ngự và tấn công trong giao tiếp thì sự giao tiếp trong xã hội sẽ nhẹ nhàng như cá bới trong nước. Phải hiểu rõ người và hiểu rõ mình từng chân tơ kẽ tóc, xác định vững vàng tính độc lập của mình, không bị khuất phục, không thỏa hiệp, không kiêu ngạo, tự mãn, vượt qua mọi trở ngại, vững bước tiến lên.

 

 

Nguồn: Thế giới massage

Giỏi tính toán, biết dùng người/ Bí quyết tinh mắt nhìn người/

Bình luận

Các tin đọc nhiều

Các tin khác