Điểm thi cao học Viện hành chính quốc gia (đợt 2 năm 2012)

Giám đốc công ty cổ phần tư vấn và hỗ trợ nghề Việt Nam

 

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA.


 

Kỳ thi: tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2012

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công

   

 

Số báo danh: HC173
Họ và tên: Hoàng Xuân Hạnh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 28/08/1975
Địa điểm thi: Hà Nội
Điểm Triết học: 9.00
Điểm Lý luận HCNN: 8.50
Điểm Ngoại ngữ: 93.00
Tổng điểm: 18.50
Ghi chú: Ưu tiên 4.1.e

 

 

Tra cứu các kết quả tuyển sinh khác ở liên kết dưới đây:

http://www.napa.vn/vi/Trang/ketquatuyensinh.aspx

Lưu ý: nếu không kích được thì copy dòng liên kết trên và giám vào trình duyệt Internet.

Bình luận

Các tin đọc nhiều

Các tin khác