Chính sách chung hỗ trợ phát triển kinh doanh DDS – Điện sinh học

Để hỗ trợ các chi nhánh và đại lý của công ty phát triển kinh doanh DDS - Điện sinh học, Công ty chúng tôi đưa ra những chính sách nhằm hỗ trợ các chi nhánh, đại lý như sau:


I  - NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN LÂU DÀI VÀ BỀN VỮNG CÙNG CHI NHÁNH VÀ ĐẠI LÝ

1.   Sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận cùng Chi nhánh và  Đại lý phân phối, chia sẽ cơ hội, chia sẽ lợi ích kinh doanh và đồng hành lâu dài, bền vững cùng Chi nhánh và  Đại lý phân phối .

2.   Quan tâm, hỗ trợ Chi nhánh và  Đại lý phân phối cũng như có những hỗ trợ hợp tác nhằm nâng cao tính mật thiết giữa Chi nhánh và  Đại lý vớiCông ty.

3.       Bảo vệ tối đa cho Chi nhánh và  Đại lý trước những biến động của Thị trường.

4.   Bảo vệ khách hàng cho Chi nhánh và  Đại lý, đảm bảo tính công bằng trên toàn bộ hệ thống phân phối.

5.   Cùng Chi nhánh và  Đại lý mở rộng thị trường và mở rộng kênh phân phối của Công ty.

II - CHÍNH SÁCH CHUNG DÀNH CHO CHI NHÁNH VÀ ĐẠI LÝ:

1.  CHIẾT KHẤU MUA HÀNG ĐỊNH KỲ:

·       Dựa theo doanh số cam kết hàng quý, Quý đại lý sẽ được tham gia chương trình chiết khấu trên doanh số mua hàng dành riêng cho đại lý của Nhà phân phối

·       Khi đạt đủ doanh số mua hàng cam kết, Quý đại lý sẽ được hưởng khoản chiết khấu theo tỷ lệ đã thỏa thuận từ đầu quý.

·       Chính sách CHIẾT KHẤU này độc lập và được tiến hành song song với các chương trình hỗ trợ hoặc thúc đẩy kinh doanh khác từ Công ty cho Quý đại lý.

 

2.  CHÍNH SÁCH GIÁ, BẢO VỆ GIÁ:

Giá mua hàng:

·       Căn cứ vào kết quả mua hàng và các cam kết hợp tác khác, Quý Chi nhánh và  Đại lý sẽ được hưởng chính sách giá dành cho cấp đại lý tương ứng.

·       Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận tối đa cho Quý Chi nhánh và  Đại lý trên thị trường.

Giá mua hàng:

·       Trong trường hợp Công ty được bảo vệ giá đối với những mặt hàng cùng loại theo đúng số lượng hàng, mã hàng nhập đang lưu kho của Chi nhánh và  Đại lý, được xác minh trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo giảm giá.

·       Trong trường hợp Công ty tăng giá Bán, Quý đại lý được thông báo trước tối thiểu trong vòng 45 tối đa 60 ngày để có chính sách nhập hàng cho phù hợp.

Bảo vệ khách hàng cho Đại lý:

·       Các Đại lý được khuyến khích mở rộng thị trường để gia tăng lượng khách hàng và để trở thành các Chi nhánh lớn phân phối tại các khu vực đã được quy hoạch của hệ thống.

·       Các Đại lý được cấp mã Đại lý, mã này sẽ được các Đại lý cung cấp cho các khách hàng của mình nhằm mục đích khi các khách hàng của Đại lý tiếp xúc trực tiếp tới Công ty và các Chi nhánh, tới Công ty và các Chi nhánh sẽ yêu cầu khách hàng cấp mã nếu Mã khách hàng thuộc đại lý nào thì sẽ được tới Công ty và các Chi nhánh chuyển khách hàng về cho Đại lý đó.

·       Trong trường hợp các khách hàng mua lẻ liên hệ trực tiếp với Chi nhánh và  Đại lý , sẽ được giới thiệu về nơi Đại lý có khu vực nơi khách hàng cư trú.

·       Chi nhánh phải bảo vệ quyền phát triển tại đại điểm mới cho Đại lý trên toàn kênh phân phối tối thiểu 1 tháng và đa không quá 2 tháng.

3.  HỢP ĐỒNG Hợp tác kinh doanh VÀ CÔNG NỢ:

Hợp đồng Hợp tác kinh doanh:

·       Sau khi hai bên ký Hợp đồng  hợp tác kinh doanh, Quý Chi nhánh và đại lsẽ được đưa vào danh sách ưu đãi của Công ty, được hưởng các chính sách dành cho Chi nhánh và đại lý của Công ty.

Công nợ mua hàng:

·       Quý đại lý thanh toán 70% trước khi giao hàng, còn lại sẽ thanh toán sau 30 ngày.

·       Trên cở sở kết quả hợp tác và lịch sử thanh toán, Quý Chi nhánh và đại lý sẽ được hưởng các mức ưu đãi tốt hơn về chính sách tín dụng, công nợ.

4.  CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ:

Hỗ trợ về PR – Marketing:

·       Chi nhánh và đại lý được hỗ trợ catalogue, tờ rơi, banner, … theo các chương trình của Công ty và Thông tin về Chi nhánh và đại lý sẽ được quảng cáo cùng Chi nhánh của Công ty trên các phương tiện website và mạng xã hội .

·       Chi nhánh và đại lý được tham gia tất cả các chương trình đào tạo, khuyến mãi nhằm thúc đẩy phân phối sản phẩm và mở rộng thị trường của Công ty , đồng thờiđược cấp giấy chứng nhận là đại lý chính thức của Công ty .

·       Chi nhánh và đại lý được cập nhật thông tin về giá cả, thông tin về hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ, chính sách của Công ty và các chương trình marketing, các tài liệu thúc đẩy bán hàng.

Hỗ trợ về kỹ thuật, giải pháp:

·       Chi nhánh và đại lý được hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại chỗ khi có yêu cầu cũng như có những trương hợp vượt qua tầm xử lý sẽ được đưa đến Công ty để hỗ trợ. Khi tham gia hội nghị, hội thảo và mở rộng thị trường sẽ được hỗ trợ hoàn toàn về nhân sự kỹ thuật viên và ác sản phẩm.

·       Quý đại lý được đào tạo và huấn luyện theo giáo trình, theo cấp Đại lý tương ứng với từng dòng sản phẩm và kiến thức bán hàng theo chương trình của Công ty khi có chương trình.

5.  HỖ TRỢ VỀ HÀNG HÓA:

Đổi hàng:

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn Chi nhánh và đại lý sẽ được đổi hàng mới nếu sản phẩm được xác định thuộc lỗi của của Nhà sản xuất. Trong trường hợp không còn hàng đổi, Công ty sẽ hỗ trợ tối đa Chi nhánh và đại lý để giải quyết vấn đề một cách tốt nhất.

Trả hàng:

Trong trường hợp hàng hóa, giá cả không đúng với thỏa thuận mua hàng, Chi nhánh và đại lý có quyền trả lại hàng cho Công ty. Việc trả hàng được thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn và ký biên bản bàn giao hàng hóa.

Hàng trưng bày mẫu, thử nghiệm:

Chi nhánh & đại lý sẽ được mượn sp trưng bày mẫu, thử nghiệm đối với các dòng sản phẩm mới tung ra thị trường hoặc khi Chi nhánh và đại lý khai trương/mở địa điểm kinh doanh mới. Vui lòng liên hệ trực tiếp trước với Công ty khi Chi nhánh và đại lý có nhu cầu.

Vận chuyển hàng hoá:

Chi Nhánh và Đại lý được hỗ trợ toàn bộ chi phí luân chuyển hàng hóa của Công ty phân phối trực tiếp tới tận nơi bán hàng của Các Chi nhánh và đại lý đồng thời chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa vận chuyển từ kho của Công ty đến điểm giao nhận của Chi nhánh và đại lý

6.  YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHI NHÁNH VÀ ĐẠI LÝ:

·       Tự quản lý Khu vực đã được đăng ký với Chi Nhánh, tự mở rộng phát triển khách hàng và phát triển thị trường.

·       Chủ động xây dựng mạnh mạng lưới bán hàng cung cấp sản phẩm của mình bằng các hình thức, hoạt động lành mạnh, thể hiện tính chuyên nghiệp.

·       Các Chi Nhánh và đại lý mở rộng thị trường tại các địa điểm mới sẽ được Công ty hỗ trợ tối đa đồng thời được bảo vệ tối đa trên toàn hệ thống theo nguyên tắc đầu tiên,  xây dựng kế hoạch phát triển của mình và thông báo địa điểm muốn phát triển về cho Công ty để được bảo vệ trên toàn hệ thống nhằm tránh cạnh tranh không lành mạnh giữa các Các Chi Nhánh và đại lý.

·       Tự chủ động lên kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển khách hàng, kế hoạch đem sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng tại khu vực mình đã đăng ký phụ trách hoặc tại địa điểm phát triển mới mà mình đã đăng ký bảo vệ từ Công ty.

·       Trong vòng 2-3 tháng sau khi Quý đại lý đăng ký bảo vệ với Công ty mà quý đại lý không triển khai thì sẽ được Công ty và chi Nhánh chuyển giao quyền bảo vệ lại cho Đại lý đăng ký kế tiếp.

·       Trong các trường hợp nhằm phát triển thị trường, Công ty và chi Nhánh sẽ có kế hoạch mở rộng mạng lưới, Công ty và chi Nhánh sẽ tự tổ chức độc lập đồng thời thông báo địa điểm tổ chức tới các đại lý khu vực lân cận hoặc là sẽ thông báo trên trang web chính thức, Các đại lý có quyền đăng ký tham gia đồng hành và hỗ trợ cùng Nhà phân phối trong trường hợp Đại lý muốn mở rộng phát triển mạng lưới của mình tại địa điểm đó. Việc lựa chọn này theo nguyên tắc đầu tiên (nêu trên).

·       Hỗ trợ hoàn toàn từCông ty và chi Nhánh khi có các chương trình khuyến mãi, quảng cáo diễn ra tại điểm kinh doanh của Quý đại lý.

·       Không kinh doanh sản phẩm tương tự của đơn vị khác không phải sản phẩm của Công ty. Mức giá cho khách hàng đầu cuối đảm bảo tương đương với mức giá bán lẻ đề nghị của chi Nhánh và đại lý.Không bán phá giá.

 


 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ NGHỀ VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 18/639, Đường Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 0912251884.

E.mail: info@thegioimatxa.net

Website: www.thegioimatxa.net

Bình luận

Các tin khác