Những công việc "hot" nhất năm 2013

Dựa trên nguồn số liệu phong phú từ thị trường lao động của hơn 90 quốc gia trên thế giới của mình, CareerBuilder và Economic Modeling Specialists Intl. (EMSI) đưa ra danh sách 10 việc làm hàng đầu cho năm 2013.

1. Nhà phát triền phần mềm

 

Số việc làm tăng thêm từ năm 2010: 70.872

 

Tốc độ gia tăng: 7%

2. Kế toán và Kiểm toán viên

 

Số việc làm tăng thêm từ năm 2010: 37.123

 

Tốc độ gia tăng: 3%

3. Chuyên gia Phân tích, nghiên cứu thị trường và marketing

 

Số việc làm tăng thêm từ năm 2010: 31.335

 

Tốc độ gia tăng: 10%

4. Phân tích hệ thống máy tính

 

Số việc làm tăng thêm từ năm 2010: 26.937

 

Tốc độ gia tăng: 5%

5. Quản lý, đào tạo và duy trì quan hệ với nguồn nhân lực

 

Số việc làm tăng thêm từ năm 2010: 22.773

 

Tốc độ gia tăng: 5%

6. Quản trị mạng và hệ thống máy tính

 

Số việc làm tăng thêm từ năm 2010: 18.626

 

Tốc độ gia tăng: 5%

7. Người bán hàng đại diện

 

Số việc làm tăng thêm từ năm 2010: 17.405

 

Tốc độ gia tăng: 4%

8. Phân tích thông tin an ninh, lập trình web và kiến trúc sư mạng máy tính

 

Số việc làm tăng thêm từ năm 2010: 15.715

 

Tốc độ gia tăng: 5%

9. Kỹ sư cơ khí

 

Số việc làm tăng thêm từ năm 2010: 13.847

 

Tốc độ gia tăng: 6%

10. Kỹ sư công nghiệp

 

Số việc làm tăng thêm từ năm 2010: 12.269

 

Tốc độ gia tăng: 6%

11. Lập trình máy tính

 

Số việc làm tăng thêm từ năm 2010: 11.540

 

Tốc độ gia tăng: 3%

12. Phân tích tài chính

 

Số việc làm tăng thêm từ năm 2010: 10.016

 

Tốc độ gia tăng: 4%

13. Chuyên gia quan hệ công chúng

 

Số việc làm tăng thêm từ năm 2010: 8.541

 

Tốc độ gia tăng: 4%

14. Chuyên gia hậu cần

 

Số việc làm tăng thêm từ năm 2010: 8.522

 

Tốc độ gia tăng: 8%

15. Quản trị dữ liệu

 

Số việc làm tăng thêm từ năm 2010: 7.468

 

Tốc độ gia tăng: 7%

16. Người tổ chức các cuộc họp, hội nghị, sự kiện

Số việc làm tăng thêm từ năm 2010: 7.072

 

Tốc độ gia tăng: 10%

17. Quản lý chi phí

 

Số việc làm tăng thêm từ năm 2010: 6.781

 

Tốc độ gia tăng: 3%

18. Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân

 

Số việc làm tăng thêm từ năm 2010: 5.212

 

Tốc độ gia tăng: 3%


Theo Doanh nhân Sài Gòn

Bình luận

Các tin đọc nhiều

Các tin khác