Muốn thêm tin tức vào gian hàng thegioimatxa.net thì làm thế nào

(Thế giới mát xa) - Dưới đây chúng tôi xin hướng dẫn bạn cách đưa tin tức, bài viết vào trong gian hàng của bạn đã được duyệt.

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên thegioimatxa.net.

2. Kích vào liên kết: Quản trị thông tin trong ô Thông tin tài khoản ở trên bên phải.

3. Trước khi đưa tin tức, bài viết vào gian hàng, bạn hãy tạo các danh mục tin tức (là các thư mục chứa các tin tức cùng loại của bạn).

Để tạo danh mục tin tức , bạn làm như sau:

- Kích vào liên kết • Quản lý danh mục tin tức trong bảng Chức năng ở trên bên phải.

Ảnh bảng quản lý danh sách danh mục tin tức

- Kích vào liên kết: Thêm danh mục tin tức mới dưới dòng tiêu đề Quản lý danh mục tin tức bên trái.

- Xuất hiện bảng Thêm danh mục tin tức mới ở dưới bảng Quản lý danh mục tin tức , Và bạn điền thông tin cho danh mục tin tức bạn sẽ tạo với những ô sau : 

Ảnh bảng thêm danh mục tin tức

 + Danh mục tin tức: Bạn chọn danh mục tin tức sẽ chứa danh mục bạn sẽ tạo. Ở đây danh mục lớn nhất của gian hàng là danh mục gốc (Danh mục này sẽ hiển thị trong gian hàng của bạn). 

+ Tiêu

đề danh mục tin tức :Bạn điền tiêu đề danh mục tin tức , Bạn gõ Tiếng việt có dấu (Tiêu đề này sẽ hiện thị trong gian hàng của bạn. 

 + Mô tả: Bạn gõ dòng Giải thích tác dụng của danh mục tin tức này ( Dòng này không hiển thị ở gian hàng của bạn) 

 + Kiểu hiển thị: Bạn chọn kiểu hiện thị danh sách bài viết (là chỉ hiển thị các tin tức trong nó mà không hiện thị danh mục con của nó) và kiểu hiển thị danh mục con (Là hiển thị cả danh mục con và tin tức trong nó). 

Ảnh bảng thông báo thêm danh mục tin tức thành công

+ Kích vào nút lưu và chờ thông báo thành công và bạn kích vào nút OK để kết thúc.

- Lúc đó sẽ xuất hiện danh mục tin tức vừa tạo ở dòng đầu tiên của bảng quản lý danh mục tin tức và hai liên kết sửa và xóa .

- Bạn tiếp tục tạo các danh mục tin tức khác theo cách tương tự.

4. Tạo tin tức mới:

- Sau khi tạo xong các danh mục tin tức , bạn tiếp tục đưa các tin tức tương ứng vào trong các danh mục tin tức vừa tạo theo các bước sau:

- Kích vào liên kết • Quản lý tin tức trong bảng chức năng ở trên bên phải.

Ảnh bảng quản lý tin tức

- Kích vào liên kết: Thêm tin tức mới dưới dòng tiêu đề Quản lý danh mục tin tức bên trái.

- Xuất hiện bảng Thêm tin tức mới ở dưới bảng Quản lý tin tức và bạn điền thông tin cho tin tức bạn sẽ tạo với các ô như sau: 

Ảnh bảng thêm tin tức mới

+ Danh mục tin tức: Bạn chọn danh mục tin tức sẽ chứa tin tức bạn sẽ tạo. Ở đây danh mục tin tức lớn nhất của gian hàng là danh mục gốc (danh mục này sẽ hiển thị trong gian hàng của bạn) . 

+ Tiêu

đề tin tức :Bạn điền tiêu đề tin tức sẽ tạo, Bạn gõ Tiếng việt có dấu (Tiêu đề này sẽ hiện thị trong gian hàng của bạn. 

 + Mô tả: Bạn gõ dòng giới thiệu chung về tin tức này (Dòng này sẽ hiển thị ở gian hàng của bạn) 

 

+ Ảnh

đại diện: Bạn kích vào nút Browse ... để tìm và kích hoạt đến ảnh đại diện cho tin tức đã có trong máy tính của bạn (Ảnh này sẽ hiển thị ở gian hàng của bạn) .  

 + Nội dung: Bạn gõ hoặc dán nội dung chi tiết về tin tức bạn đang tạo (nội dung này sẽ hiển thị ở gian hàng của bạn) .   

Ảnh bảng thông báo thêm tin tức mới thành công

 + Kích vào nút lưu và chờ thông báo thành công và bạn kích vào nút OK để kết thúc.

 

- Lúc đó sẽ xuất hiện tin tức vừa tạo ở dòng đầu tiên của bảng quản lý tin tức và ba liên kết: Tin cộng đồng, sửa và xóa. Trong đó Tin cộng đồng là nút để bạn gửi tin này vào nhóm tin cộng đồng hiển thị cho các gian hàng khác đều biết (Tin cộng đồng phải có sự phê duyệt của quản trị viên website, sửa là tin tức của bạn, xóa là xóa tin tức của bạn).

- Bạn tiếp tục tạo các tin tức khác theo cách tương tự.

5. Kiểm tra kết quả:

- Bạn kích vào liên kết: Quay về gian hàng ở cuối bảng Chức năng ở trên bên phải.

- Lúc đó gian hàng của bạn sẽ có hiển thị các danh mục tin tức chứa các tin tức bạn đã tạo ở thanh menu chính của gian hàng và tin bạn vừa tạo đã hiển thị trong mục: Tin tức nổi bật của gian hàng.

Chúc bạn thành công!

Để hiển thị sản phẩm, gian hàng vào đúng danh mục sản phẩm, danh mục gian hàng trang chủ Thế giới massage thì làm thế nào/ Để đẩy gian hàng lên trang chủ Thế giới massage thì làm thế nào/ Đặt logo quảng cáo tài trợ nâng cấp thegioimatxa.net/ Thegioimatxa.net nhận đào tạo và cấp chứng chỉ nghề matxa, xoa bóp, bấm huyệt/ Muốn thêm sản phẩm vào gian hàng thegioimatxa.net thì làm thế nào/ Muốn thay đổi thông tin cá nhân, thông tin gian hàng thegioimatxa.net thì làm thế nào/ Muốn đăng ký thành viên, đăng ký gian hàng trên thegioimatxa.net thì làm thế nào/ Giới thiệu về Thegioimatxa.net/

Bình luận

Các tin đọc nhiều

Các tin khác