Muốn thêm sản phẩm vào gian hàng thegioimatxa.net thì làm thế nào

(Thế giới mát xa) - Dưới đây chúng tôi xin hướng dẫn bạn cách đưa sản phẩm vào trong gian hàng của bạn đã được duyệt.

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên thegioimatxa.net.

2. Kích vào liên kết: Quản trị thông tin trong ô Thông tin tài khoản ở trên bên phải.

3. Trước khi đưa sản phẩm vào gian hàng, bạn hãy tạo các danh mục sản phẩm (là các thư mục chứa các sản phẩm cùng loại của bạn).

Để tạo danh mục sản phẩm, bạn làm như sau:

- Kích vào liên kết • Quản lý danh mục sản phẩm trong bảng  Chức năng ở trên bên phải.

Ảnh bảng quản lý danh mục sản phẩm

- Kích vào liên kết: Thêm danh mục sản phẩm dưới dòng tiêu đề Quản lý danh mục sản phẩm bên trái.

- Xuất hiện bảng Thêm danh mục sản phẩm mới ở dưới bảng Quản lý danh mục sản phẩm, bạn điền thông tin cho danh mục sản phẩm bạn sẽ tạo với những ô sau :

Ảnh bảng thêm danh mục sản phẩm mới

 

+ Tiêu

đề danh mục sản phẩm:Bạn điền tiêu đề danh mục sản phẩm, bạn gõ Tiếng việt có dấu (Danh mục này sẽ hiện thị trong gian hàng của bạn. 

 + Mô tả: Bạn gõ dòng Giải thích tác dụng của danh mục sản phẩm này (Dòng này không hiển thị ở gian hàng của bạn) 

 + Kích vào nút lưu và chờ thông báo thành công và bạn kích vào nút OK để kết thúc.

Ảnh thông báo thêm danh mục sản phẩm thành công

 

- Lúc đó sẽ xuất hiện danh mục sản phẩm vừa tạo ở dòng đầu tiên của bảng quản lý danh mục sản phẩm và hai liên kết sửa và xóa .

- Bạn tiếp tục tạo các danh mục sản phẩm khác theo cách tương tự.

4. Tạo sản phẩm mới:

- Sau khi tạo xong các danh mục sản phẩm, bạn tiếp tục đưa các sản phẩm tương ứng vào trong các danh mục sản phẩm vừa tạo theo các bước sau:

- Kích vào liên kết • Quản lý sản phẩm trong bảng Chức năng ở trên bên phải.

Ảnh bảng quản lý danh sách sản phẩm

- Kích vào liên kết: Thêm sản phẩm mới dưới dòng tiêu đề Quản lý danh mục sản phẩm bên trái.

- Xuất hiện bảng Thêm sản phẩm mới ở dưới bảng Quản lý sản phẩmvà điền thông tin cho danh mục sản phẩm bạn sẽ tạo với các ô như sau: 

Ảnh bảng thêm sản phẩm mới

+ Danh mục sản phẩm : Bạn chọn danh mục sản phẩm sẽ chứa sản phẩm bạn sẽ tạo. Ở đây danh mục sản phẩm lớn nhất của gian hàng là danh mục gốc (danh mục này sẽ hiển thị trong gian hàng của bạn). 

 + Tiêu đề sản phẩm:Bạn điền tiêu đề sản phẩm sẽ tạo, bạn gõ Tiếng việt có dấu (tiêu đề này sẽ hiện thị trong gian hàng của bạn. 

+ Mô tả: Bạn gõ dòng giới thiệu chung về sản phẩm này (Dòng này sẽ hiển thị ở gian hàng của bạn) 

 + Ảnh đại diện: Bạn kích vào nút Browse ... để tìm và kích đến ảnh đại diện cho sản phẩm đã có trong máy tính của bạn (ảnh này sẽ hiển thị ở gian hàng của bạn) .  

 + Giá: Bạn điền giá bán của sản phẩm bạn đang tạo (Giá này sẽ hiển thị ở gian hàng của bạn) . 

 + Nội dung: Bạn gõ hoặc dán nội dung giới thiệu chi tiết về sản phẩm bạn đang tạo (nội dung này sẽ hiển thị ở gian hàng của bạn) .   

 + Sản phẩm khuyến mại: bạn lựa chọn tình trạng khuyến mại hay không cho sản phẩm của bạn (sản phẩm khuyết mại này sẽ hiển thị ở ô khuyến mại trong gian hàng của bạn) . 

Ảnh bảng thông báo thêm sản phẩm thành công

 

 + Kích vào nút lưu và chờ thông báo thành công và bạn kích vào nút OK để kết thúc.

 - Lúc đó sẽ xuất hiện sản phẩm vừa tạo ở dòng đầu tiên của bảng quản lý sản phẩm và hai liên kết sửa và xóa .

- Bạn tiếp tục tạo các sản phẩm khác theo cách tương tự.

5. Kiểm tra kết quả:

- Bạn kích vào liên kết: Quay về gian hàng ở cuối bảng Chức năng ở trên bên phải.

- Lúc đó gian hàng của bạn sẽ có hiển thị các danh mục sản phẩm chứa các sản phẩm bạn đã tạo và sản phẩm mới, sản phẩm khuyến mại.

Chúc bạn thành công!

Để hiển thị sản phẩm, gian hàng vào đúng danh mục sản phẩm, danh mục gian hàng trang chủ Thế giới massage thì làm thế nào/ Để đẩy gian hàng lên trang chủ Thế giới massage thì làm thế nào/ Đặt logo quảng cáo tài trợ nâng cấp thegioimatxa.net/ Thegioimatxa.net nhận đào tạo và cấp chứng chỉ nghề matxa, xoa bóp, bấm huyệt/ Gửi cộng đồng những người làm massage/ Muốn thêm tin tức vào gian hàng thegioimatxa.net thì làm thế nào/ Muốn thay đổi thông tin cá nhân, thông tin gian hàng thegioimatxa.net thì làm thế nào/ Muốn đăng ký thành viên, đăng ký gian hàng trên thegioimatxa.net thì làm thế nào/ Giới thiệu về Thegioimatxa.net/

Bình luận

Các tin đọc nhiều

Các tin khác