Muốn thay đổi thông tin cá nhân, thông tin gian hàng thegioimatxa.net thì làm thế nào

(Thế giới mát xa) - Dưới đây là những hướng dẫn của chúng tôi.

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên thegioimatxa.net.

Ảnh bảng hiển thị sau khi đăng nhập

2. Kích vào liên kết: Quản trị thông tin trong ô Thông tin tài khoản ở trên bên phải.

3. Xuất hiện bảng thông tin cá nhân (ở bên trái) để bạn có thể thay đổi các thông tin tài khoản mà bạn đã khai báo khi đắng ký thành viên.

Ảnh bảng thay đổi thông tin cá nhân

- Sau khi thay đổi xong, bạn kích vào nút lưu để lưu. Xuất hiện bảng thông báo: bạn đã thây đổi thông tin cá nhân thành công và bạn kích vào nút OK để kết thúc.
Ảnh bảng thông báo thay đổi thông tin cá nhân thành công

Ngoài ra bạn cũng có thể kích vào liên kết: Thông tin các nhân ở bảng: Chức năng ở bên phải để hiển thị bảng Thông tin các nhân để bạn thay đổi như trên.

4. Để thay đổi thông tin gian hàng bạn làm như sau:

- Sau khi vào liên kết: Quản trị thông tin, bạn kích vào liên kết Thông tin gian hàng trong bảng Chức năng ở trên bên phải.

- Bảng thông tin các nhân biến mất và thay vào đó là bảng Thông tin gian hàng để bạn thay đổi thông tin gian hàng như khi bạn đăng ký thành viên.

Ảnh bảng thay đổi thông tin gian hàng

 

- Sau khi thay đổi xong, bạn kích vào nút lưu để lưu. Xuất hiện bảng thông báo: bạn đã thây đổi thông tin gian hàng thành công và bạn kích vào nút OK để kết thúc.

Ảnh bảng thông báo thay đổi thông tin gian hàng thành công

 

Chúc bạn thành công!

Để hiển thị sản phẩm, gian hàng vào đúng danh mục sản phẩm, danh mục gian hàng trang chủ Thế giới massage thì làm thế nào/ Để đẩy gian hàng lên trang chủ Thế giới massage thì làm thế nào/ Đặt logo quảng cáo tài trợ nâng cấp thegioimatxa.net/ Thegioimatxa.net nhận đào tạo và cấp chứng chỉ nghề matxa, xoa bóp, bấm huyệt/ Gửi cộng đồng những người làm massage/ Muốn đăng ký thành viên, đăng ký gian hàng trên thegioimatxa.net thì làm thế nào/ Giới thiệu về Thegioimatxa.net/

Bình luận

Các tin đọc nhiều

Các tin khác