Để hiển thị sản phẩm, gian hàng vào đúng danh mục sản phẩm, danh mục gian hàng trang chủ Thế giới massage thì làm thế nào

(Thế giới matxa) – Để thuận lợi cho bạn đọc, người dùng tìm kiếm sản phẩm, từ ngày 6/7/2013, Thế giới massage thiết kế thêm box danh mục gian hàng, danh mục sản phẩm hiển thị ở bên phải trang chủ và các trang con.

 

Thời gian qua, Chúng tôi đã lọc và đưa các gian hàng, sản phẩm gian hàng ra các danh mục này, tuy nhiên các gian hàng muốn đẩy các gian hàng và sản phẩm của mình vào danh mục mà quý vị mong muốn thì quý vị hãy đăng nhập vào gian hàng của mình để chọn lại chủ đề gian hàng – sửa danh mục sản phẩm, tin tức và lựa chọn lại danh mục hệ thống.

 

Lưu ý: nếu danh mục sản phẩm, danh mục tin tức có sản phẩm không phù hợp với danh mục sản phẩm hệ thống thì quý vị vui lòng tạo thêm danh mục sản phẩm, danh mục tin tức mới rồi sửa sản phẩm, tin tức gian hàng  để chuyển sản phẩm, tin tức  đó sang danh mục vừa tạo.

 

Chúc quý vị thành công.

 

Đặt logo quảng cáo tài trợ nâng cấp thegioimatxa.net/ Muốn thêm tin tức vào gian hàng thegioimatxa.net thì làm thế nào/ Muốn thêm sản phẩm vào gian hàng thegioimatxa.net thì làm thế nào/ Muốn thay đổi thông tin cá nhân, thông tin gian hàng thegioimatxa.net thì làm thế nào/ Muốn đăng ký thành viên, đăng ký gian hàng trên thegioimatxa.net thì làm thế nào/

Bình luận

Các tin đọc nhiều

Các tin khác