Trách nhiệm của chủ cơ sở tẩm quất

Câu hỏi: Nay em mình muốn mở một cơ sở tẩm quất thư giãn, mình là doanh nghiệp vẫn biết tẩm quất thư giãn là không lành mạnh nhưng em tôi có nói rằng được một người cũng làm bên luật tư vấn thì em tôi sẽ làm đầy đủ các loại giấy tờ giấy phép hoạt động đầy đủ và có hợp đồng đầy đủ với nhân viên. Và nếu trong quá trình hoạt động có trường hợp nào sai trái và liên quan đến pháp luật thì hoàn toàn là ở nhân viên chịu trách nhiệm vì hợp đồng đã ghi rõ phần công việc của nhân viên rồi phải không?

Trả lời:

Chào bạn, đối với câu hỏi của bạn, Công ty luật Bảo Chính, Đoàn luật sư Hà Nội tư vấn cho bạn như sau:
"Điều 3. Các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
Các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 72/2009/NĐ-CP; khoản 6 Điều 16, khoản 2 Điều 26, khoản 3 Điều 29, khoản 4 Điều 33, khoản 3 Điều 37 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP và khoản 1 Điều 16 Nghị định số 109/2009/NĐ-CP, bao gồm:
……
12. Kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage, tẩm quất), gồm các phương pháp vật lý trị liệu nhằm phục hồi và nâng cao sức khỏe con người (trừ các cơ sở giải quyết việc làm cho người khuyết tật).

"Điều 6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
1. Trách nhiệm chung
Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự và thực hiện các nội dung sau:
a) Chỉ được tiến hành hoạt động kinh doanh khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp; tổ chức thực hiện và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra người làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại cơ sở chấp hành đúng các quy định của Nghị định 72/2009/NĐ-CP Nghị định 107/2009/NĐ-CP Nghị định 109/2009/NĐ-CP hướng dẫn tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan trong suốt quá trình hoạt động.
......."
Theo quy định trên thì kinh doanh dịch vụ tẩm quất là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Người đứng đầu cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự và còn quy định về việc tổ chức thực hiện và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra người làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại cơ sở trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.
Như vậy, nếu nhân viên tại cơ sở của bạn có hành vi sai trái và liên quan đến pháp luật, mặc dù đã có điều khoản quy định về những công việc mà nhân viên không được làm nhưng chủ cơ sở kinh doanh đó vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì chủ cơ sở kinh doanh phải có trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở và kiểm tra công việc của nhân viên tại cơ sở đó. Chủ cơ sở kinh doanh không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu chứng minh được hành vi vi phạm của nhân viên là do nhân viên đó cố tình thực hiện mặc dù đã bị nhắc nhở.
Trên đây là nội dung trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của bạn. Nếu còn vướng mắc, bạn có thể tiếp tục gửi thông tin về cho chúng tôi để được tư vấn tiếp hoặc nghe luật sư tư vấn vui lòng gọi 0912251884.
Trân trọng!

 

Nhận đào tạo, cấp chứng chỉ nghề matxa, xoa bóp, bấm huyệt/ Rầm rộ mua, bán chứng chỉ bằng cấp giả / Quản lý hành nghề massage: Có cũng như không!/ Chứng chỉ hành nghề massage: Thiếu thì mua/ Nâng cao ý thức pháp luật cho chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm / Thegioimatxa.net nhận đào tạo và cấp chứng chỉ nghề matxa, xoa bóp, bấm huyệt/ Hành nghề xoa bóp không được ghi "vật lý trị liệu"/

Bình luận

Các tin đọc nhiều

Các tin khác