Tẩm quất toàn thân ở Thành phố Hà Tĩnh

Tẩm quất toàn thân ở Thành phố Hà Tĩnh

Giá: 80.000VNĐ / 60 phút

Lượt xem:8325

Mô tả chi tiết

TẨM QUẤT CỔ TRUYỀN LÀ 1 PHƯƠNG PHÁP BẤM HUYETJ VÀ CHỮA BỆNH ĐƠN GIẢN VÀ HỮU HIỆU NHẤT KHÔNG CẦN DÙNG ĐẾN BẤT KỲ 1 LOẠI THUỐC NÀO. XOA BÓP LÀM GIẢM CĂNG THẲNG VÀ MỆT MỎI SAU NHỮNG GIỜ LÀM VIỆC VẤT VẢ KHÔNG NHỮNG VẬY MÀ XOA BÓP NÓ CÒN ĐIỀU TRỊ 1 SỐ BỆNH NHƯ: ĐAU THẦN KINH VAI GÁY, ĐAU ĐẦU, ĐAU TỨ CHI, ĐAU MỎI THẮT LƯNG DO LAO ĐỘNG VÀ MANG VÁC NHIỀU, ĐẶC BIỆT XOA BÓP RẤT TỐT CHO NHỮNG NGƯƠI BỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG HAY BỊ BẠI LIỆT DO THỨ PHÁT HAY NHỮNG NGƯỜI BỊ TAI BIẾN MẠCH. V.V!Chi tiết truy cập vào trang web: http://tamquatnguoimuhatinh.com

Các sản phẩm khác

may xong hoi hot