Tiềm năng của kinh doanh theo mạng tại Việt Nam?

Tiềm năng của kinh doanh theo mạng tại Việt Nam?

15/7/2014 11:02

Hỏi: Có thể chỉ cho chúng tôi thấy về tiềm năng của kinh doanh theo mạng tại Việt Nam?

Chi tiết

Làm sao có thể đứng lên sân khấu để chia sẻ, cho thông tin hoặc đào tạo được

Làm sao có thể đứng lên sân khấu để chia sẻ, cho thông tin hoặc đào tạo được

15/7/2014 11:00

Hỏi: Tôi được biết “ tiền nằm trên sân khấu”. Nhưng tôi chưa từng đứng trước đám đông, làm sao tôi có thể đứng lên sân khấu để chia sẻ, cho thông tin hoặc đào tạo được?

Chi tiết

giúp tầng 1 cho thông tin

giúp tầng 1 cho thông tin

15/7/2014 10:54

Hỏi: Tôi mới vào doanh nghiệp, nhưng tôi đã có ngay tầng 1. Làm sao tôi có thể giúp tần 1 cho thông tin được?

Chi tiết

Số lượng chủng loại sản phẩm có liên quan đến thành công của công ty kinh doanh theo mạng?

Số lượng chủng loại sản phẩm có liên quan đến thành công của công ty kinh doanh theo mạng?

15/7/2014 10:49

Hỏi: Số lượng chủng loại sản phẩm có liên quan đến thành công của công ty kinh doanh theo mạng?

Chi tiết

có thống kê nào về trình độ của những người thành công trong kinh doanh theo mạng

có thống kê nào về trình độ của những người thành công trong kinh doanh theo mạng

15/7/2014 10:47

Hỏi: Tuy nhiên có thống kê nào về trình đồ của những người thành công trong kinh doanh theo mạng?

Chi tiết

Có phải chọn người khi đưa vào doanh nghiệp không

Có phải chọn người khi đưa vào doanh nghiệp không

15/7/2014 10:44

Hỏi: Muốn thành công thì phải tiếp xúc với nhiều người nhưng cũng phải chọn lọc chứ, chẳng lẽ đui què sứt mẻ gì cũng đưa vào doanh nghiệp?

Chi tiết

làm quan như thế nào

làm quan như thế nào

15/7/2014 10:41

Hỏi: Nhưng tôi cần làm quan như thế nào đây?

Chi tiết

Gặp người lạ, tôi cần bắt đầu như thế nào

Gặp người lạ, tôi cần bắt đầu như thế nào

15/7/2014 10:38

Hỏi: Khi gặp một người lạ, tôi cần bắt đầu như thế nào?

Chi tiết

ai hỏi tôi làm nghề gì phải trả lời thế nào

ai hỏi tôi làm nghề gì phải trả lời thế nào

15/7/2014 10:19

Hỏi: Tôi muốn chuyên nghiệp nhưng nếu ai đó hỏi tôi làm nghề gì thì tôi phải trả lời thế nào?

Chi tiết