Khám phá sức mạnh bản thân

Khám phá sức mạnh bản thân

 Diễn giả 10 tuổi

 

 

Chỉ cần bạn có niềm tin

 

Hãy học từ Kiwi

 

Quản lý thời gian

 Khám phá sức mạnh bản thân, làm chủ cuộc đời

Hoạt động đi trên than hồng bằng chân trần

 

Không có mục tiêu tôi sẽ thất bại. Tôi không cần biết phải làm thế nào trước khi xác định được mục tiêu. Vậy đặt mục tiêu thế nào, hãy dựa theo những lý do vàng sau đây:

 

- MỤC TIÊU giúp tôi hiểu mình thực sự muốn gì trong đời.

- MỤC TIÊU là động cơ nội tại thúc đẩy tôi.

- MỤC TIÊU cho tôi hướng đi rõ ràng trong đời.

- MỤC TIÊU hối thúc tôi phải thực hiện ngay, không trì hoãn.

- MỤC TIÊU khiến tôi luôn tràn đầy nhiệt tình.

- MỤC TIÊU giúp tôi tập trung mọi nguồn năng lượng vào hướng đi đúng đắn.

- MỤC TIÊU nhắc tôi nhớ những việc ưu tiên cần làm trong đời.

- MỤC TIÊU nhắc tôi sử dụng thời gian hiệu quả cho tôi, cho người thân và những người làm việc cùng tôi.

- MỤC TIÊU khuyến khích tôi có kỷ luật tiêu tiền.

- MỤC TIÊU khiến tôi cố gắng hơn và đặt ra những mục tiêu mới.

- MỤC TIÊU phản ánh sự phát triển và trưởng thành của tôi.

 

Có MỤC TIÊU rồi ta sẽ thấy mình phải LÀM GÌ. Dễ dàng hay khó khăn. Gian khổ hay sung sướng. Tất cả đều do tôi.

 
Xem video tại:
http://www.youtube.com/watch?v=Tn-24WRSGow

Bình luận

Các tin khác